Taalverkenner dienstverlening

De Taalverkenner dienstverlening is een schriftelijk instrument waarmee organisaties op een snelle en eenvoudige manier mensen kunnen screenen of zij moeite hebben met lezen. Deze Taalverkenner bestaat uit een korte leestekst en zes vragen. De screening duurt ongeveer zes minuten.

De Taalverkenner kan een mooie aanvulling en onderdeel zijn van een intake. Mensen die moeite hebben met lezen die anders onopgemerkt zouden blijven, kunnen hiermee eenvoudig worden herkend en zo nodig doorverwezen naar een taalcursus. 

De Taalverkenner is geschikt voor deelnemers met:

  • Voldoende taalvaardigheid om de tekst en de vragen te kunnen lezen.
  • Maximaal een afgeronde mbo-opleiding (of een gelijkwaardige opleiding). 

Er zijn drie verschillende Taalverkenners beschikbaar: Taalverkenner gezondheid, Taalverkenner dienstverlening en Taalverkenner UWV.

Taalverkenner Dienstverlening

De Taalverkenner dienstverlening gaat over het aanvragen van een paspoort. Het bevat een informatieve tekst en zes vragen. Het instrument is bedoeld voor organisaties die mogelijk te maken krijgen met laaggeletterden in een dienstverlenende context. Bijvoorbeeld buurt- en wijkteams, schuldhulpverlening, thuisadministratie.

Aan de slag met de Taalverkenner

Wilt u aan de slag met een Taalverkenner of wilt u meer informatie over de Taalverkenners of andere screeningsinstrumenten?

Taalverkenner dienstverlening

Vraag de Taalverkenner aan of neem contact met ons op via: basismeters@lezenenschrijven.nl /  070 - 302 26 60.

Samenwerking

De Taalverkenner dienstverlening is gevalideerd door de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven.