Taalverkenner gezondheid

De Taalverkenner is een instrument waarmee organisaties op een snelle en eenvoudige manier mensen op het spoor kunnen komen die moeite hebben met lezen. De Taalverkenner bestaat uit een korte leestekst op papier en zes vragen. De screening duurt zes minuten.

De Taalverkenner gezondheid gaat over het (on)gezonde karakter van sinaasappelsap. Het bevat een informatieve tekst en bijbehorende vragen. De Taalverkenner kan worden ingezet in zorg- en gezinsinstellingen. Bijvoorbeeld bij de intake van nieuwe patiënten of in de wachtkamer. Laaggeletterdheid en ongezondheid hebben in negatieve zin met elkaar te maken. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, o.a. meer gebruik maken van zorg (zie ook www.taalmaaktgezonder.nl). Mensen die moeite hebben met lezen die anders onopgemerkt zouden blijven, kunnen hiermee eenvoudig worden herkend en zo nodig doorverwezen naar een taalcursus.

Taalverkenner gezondheid

Aan de slag met de Taalverkenner

Wilt u aan de slag met de Taalverkenner of wilt u meer informatie over de Taalverkenner of andere screeningsinstrumenten? Ga naar basismeters.nl, vraag de Taalverkenner aan en/of neem contact met ons op via basismeters@lezenenschrijven.nl /  070 - 302 26 60.

Samenwerking

De Taalverkenner gezondheid is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. Naast de Taalverkenner gezondheid is er ook een Taalverkenner dienstverlening.