Screenen

Wat is screenen op laaggeletterdheid?  

Screening kan een middel zijn om laaggeletterden te herkennen. Het geeft aanleiding om met een (mogelijk) laaggeletterde het gesprek aan te gaan. De uitslag is een aanknopingspunt om hem verder te helpen en door te verwijzen naar een vervolgtraject. Zoals een taalcursus. Met scholing kan een laaggeletterde aan zijn basisvaardigheden werken, wat dagelijks profijt oplevert! En zo wordt het mogelijk om hun laaggeletterdheid aan te pakken.  

Wat zijn screeningsinstrumenten?  

De screeningsinstrumenten van Stichting Lezen en Schrijven tonen in korte tijd aan of iemand mogelijk moeite heeft met een van de basisvaardigheden (lezen, rekenen en digitale vaardigheden). Ze geven een indicatie of er sprake is van laaggeletterdheid, maar − let op! – ze geven geen niveaubepaling of toetsresultaat. Meer weten over de niveaus van de basisvaardigheden, klik hier. Als dit wél gewenst is, kunt u hier andere instrumenten voor inzetten. Vraag uw contactpersoon van Stichting Lezen en Schrijven naar de mogelijkheden.  

Afspraken over scholing 

Maak voordat u de instrumenten inzet eerst goede afspraken met partijen die deze scholing kunnen aanbieden. Uw contactpersoon bij Stichting Lezen en Schrijven kan u hierbij ondersteunen.   

Welke instrumenten hebben we? 

Stichting Lezen en Schrijven heeft drie soorten screeningsinstrumenten laten ontwikkelen: 

Onze screeningsinstrumenten zijn (grotendeels) gevalideerd en mogen daarom niet worden verspreid. Dit heeft namelijk invloed op de uitslag, waardoor deze niet meer betrouwbaar is. 

Verder lezen? 

In ons voorbeeldboekje vindt u alle uitgebreide informatie over screenen en de screeningsinstrumenten.