Basismeters

De Basismeters bekijken of iemand mogelijk moeite heeft met lezen, rekenen of digitale vaardigheden. Je neemt ze eenvoudig online af, het duurt ongeveer 15 minuten. De uitslag is direct digitaal zichtbaar. En geeft een indicatie of iemand scholing nodig heeft. Een belangrijke stap in het herkennen van laaggeletterdheid. 
 
Je kunt gebruik maken van de volgende Basismeters: Taalmeter 1F/2F, Rekenmeter 1F, Digimeter en Sociale Inclusiemeter.  

Basismeters

De Taalmeter 1F/2F vervangt de aparte Taalmeter 1F en Taalmeter 2F. Het grote voordeel van deze adaptieve Taalmeter 1F/2F is dat je zelf niet meer hoeft te kiezen welke Taalmeter je inzet. De deelnemer start met een blok vragen op niveau 1F. Afhankelijk van de score gaat de deelnemer verder op niveau 1F of 2F. Blijft hij op 1F? Dan duurt de Taalmeter maximaal 12 minuten. En bij de overstap naar 2F duurt de Taalmeter maximaal 17 minuten.

Voor wie zijn de Basismeters bedoeld?

Taal voor het leven-partners kunnen de Basismeters kosteloos inzetten. Ze kunnen de Basismeters inzetten om cliënten, patiënten of werknemers te screenen op hun basisvaardigheden. Bijvoorbeeld als onderdeel van de intake bij UWV, tijdens een consult bij een huisarts of tijdens een voortgangsgesprek bij een bedrijf. Als u vermoedt dat er sprake is van laaggeletterdheid, kunt u binnen korte tijd zien of iemand inderdaad een indicatie heeft. De uitslag vormt een startpunt voor een gesprek, eventueel gevolgd door een scholingstraject. 

Hoe zet u de Basismeters in?

  • Om een Basismeter af te nemen hebt u een account nodig. Hebt u nog geen account voor de Basismeters? Neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven via ons contactformulier
  • In het Dashboard van de Basismeters zet u de meter klaar voor afname, zodat de (mogelijk) laaggeletterde aan de slag kan. Ook vindt u er de statistieken van de afnames terug. Dit is handig om de uitslagen in de gaten te houden en rapportages uit te draaien.  
  • Wilt u alvast een Basismeter bekijken? Voor de Taalmeter 1F, de Digimeter en de Rekenmeter is een demo beschikbaar. U hoeft hiervoor niet in te loggen. Klik op onderstaande link. 
  • U kunt gebruikmaken van de e-learning ‘De Taalmeter in de praktijk’. Hierin wordt uitgelegd hoe medewerkers van organisaties de Taalmeter in hun dagelijks werk kunnen inzetten.
  • In deze video laten we zien hoe de Basismeters in de praktijk ingezet worden. 

Lees meer over de verschillende soorten Basismeters in ons voorbeeldboekje.