Taalverkenner gezondheid

De Taalverkenner gezondheid is een schriftelijk instrument waarmee organisaties op een snelle en eenvoudige manier mensen kunnen screenen of zij moeite hebben met lezen. Deze Taalverkenner bestaat uit een korte leestekst en zes vragen. De screening duurt ongeveer zes minuten.

De Taalverkenner kan een mooie aanvulling en onderdeel zijn van een intake. Mensen die moeite hebben met lezen die anders onopgemerkt zouden blijven, kunnen hiermee eenvoudig worden herkend en zo nodig doorverwezen naar een taalcursus. 

De Taalverkenner is geschikt voor deelnemers met:

  • Voldoende taalvaardigheid om de tekst en de vragen te kunnen lezen.
  • Maximaal een afgeronde mbo-opleiding (of een gelijkwaardige opleiding). 

Er zijn drie verschillende Taalverkenners beschikbaar: Taalverkenner gezondheid, Taalverkenner dienstverlening en Taalverkenner UWV.

Taalverkenner gezondheid

De Taalverkenner gezondheid gaat over het (on)gezonde karakter van sinaasappelsap. Het bevat een informatieve tekst en bijbehorende vragen. De Taalverkenner kan worden ingezet in zorg- en gezinsinstellingen. Bijvoorbeeld bij de intake van nieuwe patiënten of in de wachtkamer. Laaggeletterdheid en ongezondheid hebben in negatieve zin met elkaar te maken (zie ook www.taalmaaktgezonder.nl). 

Taalverkenner gezondheid

Aan de slag met de Taalverkenner

Wilt u aan de slag met een Taalverkenner of wilt u meer informatie over de Taalverkenners of andere screeningsinstrumenten? Vraag de Taalverkenner aan of neem contact met ons op via basismeters@lezenenschrijven.nl /  070 - 302 26 60.