Taalverkenners

Wat is een Taalverkenner?

De Taalverkenner is een papieren screeningsinstrument. Zo kunt u in korte tijd bekijken of iemand mogelijk moeite heeft met lezen. Er zijn drie versies beschikbaar: 

  • Dienstverlening: over het aanvragen van een paspoort  
  • Gezondheid: over het (on)gezonde karakter van sinaasappelsap  
  • UWV: over het aanvragen van een WW-uitkering   
Taalverkenners

De Taalverkenner geeft een indicatie van laaggeletterdheid en geeft aanleiding om een gesprek over basisvaardigheden te beginnen. Om daarna een deelnemer door te verwijzen naar een vervolg(taal)traject. 

Voor wie is de Taalverkenner bedoeld? 

De Taalverkenner is gemaakt om professionals te ondersteunen bij het vinden van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Met name autochtone laaggeletterden praten vaak niet over hun laaggeletterdheid, omdat ze zich schamen. Veel professionals vragen er niet naar, omdat ze niet bekend zijn met laaggeletterdheid. Of ze signaleren het niet, omdat iemand verbaal sterk is. Een Taalverkenner is een hulpmiddel om hier doorheen te prikken en te bekijken of iemand wellicht laaggeletterd is. Dit papieren instrument kunnen professionals gebruiken binnen bestaande processen, als alternatief voor een digitale Taalmeter (een van de Basismeters).  
Meer weten over Taalverkenners? Lees verder in ons voorbeeldboekje