Contextgerichte vragen

Contextgerichte vragen zijn voorbeeldvragen die professionals, zoals artsen, wijkteamprofessionals of medewerkers van het UWV in een bepaalde context kunnen stellen, om te peilen of er wellicht sprake is van laaggeletterdheid. Het is dus een screeningsinstrument, net als de Basismeters en de Taalverkenners.

Contextgerichte vragen zijn gemakkelijk in een gesprek te stellen of op te nemen in een standaard (intake)formulier. Het is een manier om het gesprek aan te knopen en te screenen of iemand moeite heeft met een van de basisvaardigheden. Het grootste voordeel is dat ze aansluiten bij de dienstverlening, waardoor er maar een kleine aanpassing nodig is om laaggeletterden te herkennen. 

Een organisatie ontwikkelt de contextgerichte vragen samen met Stichting Lezen & Schrijven. Dit is altijd maatwerk, passend bij de werkcultuur en werkprocessen. Dit zorgt ervoor dat de vragen naadloos aansluiten op de praktijk en de context van de organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door de vragen die sowieso al gesteld worden aan te vullen met enkele aanvullende vragen, en goed door te vragen. 

Voorbeelden van contextgerichte vragen

  • Leest u uw kinderen voor?
     
  • Helpt iemand u bij het invullen van aanvragen/formulieren?
     
  • Hoe vaak vindt u het moeilijk om te begrijpen hoe uw medische situatie is?
     
  • Stuurt u weleens een kaartje of e-mail naar vrienden of familie?

Aan de slag?

Neem dan contact met ons op.