Contextgerichte vragen

Contextgerichte vragen zijn voorbeeldvragen die professionals, zoals artsen, wijkteamprofessionals of medewerkers van het UWV in een bepaalde context kunnen stellen, om te peilen of er wellicht sprake is van laaggeletterdheid. Het is dus een screeningsinstrument, net als de Basismeters en de Taalverkenners.

Voorbeelden van contextgerichte vragen

  • Leest u uw kinderen voor?
     
  • Helpt iemand u bij het invullen van aanvragen/formulieren?
     
  • Hoe vaak vindt u het moeilijk om te begrijpen hoe uw medische situatie is?
     
  • Stuurt u weleens een kaartje of e-mail naar vrienden of familie?

Aan de slag?

Neem dan contact met ons op.