Voorbeeldboekje screenen op basisvaardigheden

De Basismeters en het bijbehorende dashboard zijn vernieuwd. Het voorbeeldboekje is daarom ook aangepast.