Contextgerichte vragen

Wat zijn contextgerichte vragen?

Contextgerichte vragen zijn vragen die u in een bepaalde context kunt stellen, om te peilen of er wellicht sprake is van laaggeletterdheid. Het is dus een manier om het gesprek aan te knopen en te screenen of iemand moeite heeft met een van de basisvaardigheden. Contextgerichte vragen kunt u gemakkelijk in een gesprek stellen of in een standaard (intake)formulier opnemen.

Voorbeeldvragen:

  • Leest u uw (klein)kinderen voor? 
  • Helpt iemand u bij het invullen van aanvragen of formulieren? 

Het grootste voordeel is dat deze vragen aansluiten bij de dienstverlening. Met een kleine aanpassingen kunt u laaggeletterden herkennen. U voegt bijvoorbeeld een aantal vragen toe aan bestaande vragen − die u sowieso stelt − of vraagt door op bestaande vragen. De antwoorden op uw vragen kunnen aanleiding geven om iemand door te verwijzen naar een vervolgtraject. U kunt na de contextgerichte vragen eventueel ook gebruikmaken van een Basismeter of een Taalverkenner, om daarna op basis van een indicatie iemand door te verwijzen naar een vervolgtraject. 

Maatwerk voor uw organisatie 

Een organisatie ontwikkelt de contextgerichte vragen samen met Stichting Lezen en Schrijven. Hierdoor zijn de vragen maatwerk, passend bij uw werkcultuur en werkprocessen. Dit zorgt ervoor dat de vragen naadloos aansluiten op de praktijk en de context van uw organisatie. 

Voor wie zijn contextgerichte vragen bedoeld?  

De contextgerichte vragen zijn bedoeld voor professionals. Ze kunnen een professional helpen om laaggeletterden te herkennen en hen vervolgens door te verwijzen naar een vervolgtraject. 

Lees meer over contextgerichte vragen in ons voorbeeldboekje.

Aan de slag  

Wilt u meer weten over contextgerichte vragen of wilt u er graag mee aan de slag?  
Neem dan contact op via het contactformulier