Veelgestelde vragen

2,5 miljoen Nederlanders van 16 en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze mensen noemen we laaggeletterd. Zij zijn minder goed in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. Twee derde is van Nederlandse afkomst en een derde is van buitenlandse afkomst. Om te achterhalen of mensen moeite hebben met lezen en schrijven zijn diverse instrumenten ontwikkeld.

Het is ingewikkeld om te herkennen of iemand moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of minder digitaalvaardig is. Om die reden is de stichting in 2013 begonnen met de ontwikkeling van een aantal instrumenten waarin binnen korte tijd naar voren komt of iemand moeite kan hebben met lezen, rekenen of digitale vaardigheden.

Op dit moment is er een Taalmeter 1F/2F, een Rekenmeter, een Digimeter en een Sociale Inclusiemeter beschikbaar. Ook is er de Taalzelftest. Er is ook een Taalverkenner. De Taalverkenner is een papieren instrument dat snel een indruk geeft van iemands taalniveau.

Het gebruik van de Basismeters en andere instrumenten is kosteloos. Wij gaan graag met u in gesprek om u van advies te voorzien hoe het meest profijt kan hebben van een van deze instrumenten.