Veelgestelde vragen

1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar hebben grote moeite met lezen en schrijven. Deze mensen noemen we laaggeletterd. Zij zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. Tweederde is van Nederlandse afkomst en eenderde is van buitenlandse afkomst. Om te achterhalen of mensen moeite hebben met lezen en schrijven zijn diverse instrumenten ontwikkeld.

Het is ingewikkeld om te herkennen of iemand moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of minder digitaalvaardig is. Om die reden is de stichting in 2013 begonnen met de ontwikkeling van een aantal instrument waarin binnen korte naar voren komt of iemand moeite kan hebben met lezen, rekenen of digitale vaardigheden.

Op dit moment zijn er twee Taalmeters. Een screent op leesniveau 1F, de andere Taalmeter screent op niveau 2F. Daarnaast zijn er een Rekenmeter en een Digimeter beschikbaar. Ook zijn er twee zelftests: de Taalzelftest en Digizelftest. De Taalverkenner is een papieren instrument snel een indruk geeft van iemands taalniveau.

Het gebruik van de Taalmeter en andere instrumenten is kosteloos. Wij gaan graag met u in gesprek om u van advies te voorzien hoe het meest profijt kan hebben van een van deze instrumenten.