Rekenmeter

De Rekenmeter bestaat uit vier blokken met totaal zestien verschillende vragen. In totaal zijn er tien versies gemaakt, waardoor veel variaties mogelijk zijn. Met de Rekenmeter is het mogelijk om snel en eenvoudig te achterhalen of iemand mogelijk moeite heeft met rekenen.

De Rekenmeter is een online instrument dat een indicatie geeft of iemands rekenniveau voldoende is om zonder problemen deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Deelnemers van de Rekenmeter kunnen in maximaal twaalf minuten alle vragen beantwoorden.

In principe kan iedere gemeente, bedrijf of andere organisatie aan de slag met de Rekenmeter. Zo kunnen schuldhulpverleningsorganisaties of maatschappelijke organisaties het instrument gebruiken om een indicatie te krijgen van het rekenniveau van nieuwe of oude klanten binnen een traject van schuldhulpverlening.

De Rekenmeter is geschikt voor iedereen tot en met een mbo4-opleiding, waarbij deze deelnemers de Nederlandse taal ongeveer op niveau 1F beheersen. De opdrachten van de Rekenmeter hebben namelijk dit taalniveau. Om een indruk te krijgen van het taalniveau, kunt u bijvoorbeeld werken met de Taalmeter.

De Rekenmeter is minder geschikt voor deelnemers met een havo, vwo, hbo of wo diploma. Van deze deelnemers kan redelijkerwijs worden verondersteld dat zij niet laag gecijferd zijn. 

Hiermee voldoen we aan een vraag van veel organisaties. Zij krijgen hiermee een completer beeld van de achtergrond van de klant, zodat zij hem of haar beter kunnen koppelen aan een rekencursus bij bijvoorbeeld een private opleider, roc, bibliotheek of maatschappelijke organisatie.

Dat is afhankelijk van het rekenniveau van de deelnemer. De Rekenmeter bestaat uit opdrachten op niveau 1F. Sommige deelnemers beantwoorden veel vragen goed, andere deelnemers beantwoorden de vragen minder vragen goed.

De uitslag laat zien of een deelnemer mogelijk moeite heeft met rekenen. De Rekenmeter doet geen uitspraak over het exacte rekenniveau. Verdere toetsing is altijd noodzakelijk om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen.

De deelnemers die de Rekenmeter minder goed maken hebben vaak unieke leervragen en leerbehoeften. Het is om die reden aan te raden om verder te toetsen en het exacte niveau te bepalen.

Iedere gemeente heeft haar eigen educatieve aanbod, dat beschikbaar wordt is via de Taalzoeker. Afhankelijk van de situatie kan men terecht bij een ROC, een bibliotheek, een maatschappelijke organisatie, een (non)formele aanbieder of bij een vrijwilligersorganisatie die is aangesloten bij Taal voor het Leven. Een combinatie van verschillend aanbod is natuurlijk ook mogelijk.

Het gebruik van de Rekenmeter is kosteloos voor alle organisaties.

Wij gaan graag met een organisatie in gesprek hoe de Rekenmeter het beste kan worden geborgd binnen de organisatie. Het is belangrijk om pas te starten wanneer duidelijk waar de Rekenmeter in de organisatie kan worden afgenomen en wanneer vervolgtrajecten in kaart zijn gebracht. 

Hiervoor kunt u contact opnemen Stichting Lezen & Schrijven. Doorgaans ontvangt u dan binnen enkele dagen bericht.