Privacy- en cookieverklaring Basismeters

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 februari 2023.  De Basismeters die je via deze website kunt afnemen, worden aangeboden door Stichting Lezen en Schrijven. Jouw privacy is voor Stichting Lezen en Schrijven van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat dit betekent, lees je hieronder in onze privacy- en cookieverklaring.  

Cookie instellingen aanpassen

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Stichting Lezen en Schrijven verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer je de website www.basismeters.nl bezoekt of wanneer wij de gegevens die wij verkrijgen, gebruiken voor het verbeteren van de toets of voor onderzoek. Voor deze gegevensverwerkingen zijn wij jouw aanspreekpunt. 

Daarnaast kan Stichting Lezen en schrijven jouw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de gegevens die Stichting Lezen en Schrijven verkrijgt wanneer je de Basismeters invult. Je vult de Basismeters tenslotte in voor de organisatie die jou gevraagd heeft om dit te doen. Op basis van de uitkomst van de Basismeters kan de organisatie jou aanmelden voor een cursus. Wanneer je de Basismeters invult, is de desbetreffende organisatie verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in de Basismeters verwerkt worden. In dat geval verwijzen wij jou voor vragen over de omgang met jouw persoonsgegevens door naar de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie.

Voor meer informatie over hoe Stichting Lezen en Schrijven omgaat met jouw persoonsgegevens, zie ook de privacy- en cookieverklaring van Stichting Lezen en Schrijven

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en voor welke doeleinden? 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Stichting Lezen en Schrijven doen met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je onze website www.basismeters.nl bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.  

Gebruik Basismeters  

Als organisatie of gemeente kan je gebruik maken van onze Basismeters als middel om laaggeletterdheid te herkennen.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • (Bedrijfs)naam 
 • (Zakelijk) e-mailadres 
 • (Zakelijk) telefoonnummer 
 • Naam contactpersoon  

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). 

Demo’s Basismeters 

Via onze website kun je demo’s bekijken van onze Basismeters om hier kennis mee te maken.  

Hiervoor kun je de volgende persoonsgegevens invullen: 

 • Naam 
 • Postcode 
 • Geboortejaar 
 • (Zakelijk) telefoonnummer (optioneel) 
 • Geslacht  
 • In Nederland op school gezeten – ja/nee 
 • Moedertaal Nederlands – ja/nee 
 • Hoogst genoten opleiding 

Deze informatie wordt niet opgeslagen door Stichting Lezen en Schrijven en is alleen bruikbaar tijdens de Demo. Ook zonder het invullen van deze gegevens kan de demo doorlopen worden.  

Verbeteren Basismeters en onderzoek 

Wij gebruiken de resultaten van de Basismeters om onze toetsen te verbeteren en voor onderzoeksdoeleinden. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd (samengevoegd). Zie voor meer informatie het kopje ‘anonimiseren’.  

Anonimiseren 

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens middels aggregatie, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de gegevens die wij uiteindelijk gebruiken niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden. 

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren en onderzoek uitvoeren.  

Contact  

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen om vragen te stellen of inloggegevens voor de Basismeters aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, maar ook via de mail of via het contactformulier op de website. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:  

 • Naam contactpersoon 
 • (Zakelijk) e-mailadres 
 • (Zakelijk telefoonnummer  
 • Organisatie 
 • Sector 
 • Arbeidsmarktregio 
 • Gemeente  
 • Reden voor contact 

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

reCAPTCHA 

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google. 

Social media buttons 

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met derden? 

Stichting Lezen en Schrijven deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat: 

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken; 
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren; 
 • je hier toestemming voor geeft;  
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; 
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners 
 • Cookiedienstverleners  
 • Betalingsdienstverleners 
 • Partners 
 • Marketingbedrijven 
 • Marktonderzoeksbureaus  

Cookies  

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Stichting Lezen en Schrijven gebruikt cookies om:  

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies) 
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies) 
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies) 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou: 

 • IP-adres 
 • Cookie-ID 
 • Website- en klikgedrag 
 • Referrer-URL 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Privacy- en cookieverklaring Basismeters

In- en uitschakelen van cookies 

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

Stichting Lezen en Schrijven neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Zo maken wij gebruik van een SSL-certificaat zodat uw verbinding met de website van de Basismeters privé is. U herkent deze beveiliging aan het (groene) slotje in de adresbalk van uw browser.   

Bovendien hebben de medewerkers van Stichting en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe partijen die namens ons werken. Op de handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien wettelijke voorschriften anders bepalen. 

Welke privacyrechten heb je? 

Je hebt de volgende rechten:  

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.   
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.   
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.   
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.  
 • Recht om je toestemming in te trekken: Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.  
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.   
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via avg@lezenenschrijven.nl.   

Let op: wil je je rechten uitoefenen ten aanzien van persoonsgegevens waarvoor Stichting Lezen en Schrijven slechts verwerker is, dan dien je je verzoek te richten aan de organisatie die je gevraagd heeft gebruik te maken van de Basismeters.  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring voor de meest actuele informatie. 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens 

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens 

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Stichting Lezen en Schrijven
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
E-mailadres: avg@lezenenschrijven.nl
KvK-nummer: 27263438