Privacyverklaring

Privacyverklaring  

Door het invullen van de basismeter geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen doorverwijzen naar een aanbieder bij u in de buurt of voor onderzoeksdoeleinden. De afname en statusgegevens worden gebruikt om uw niveau te kunnen inschatten. Aan de hand van deze informatie kunnen wij u een passend aanbod doen. Uw persoonsgegevens worden automatisch één jaar na afname geanonimiseerd (naam, email, telefoonnummer en inloggegevens). 
 
U heeft ten alle tijden recht om deze toestemming in te trekken, inzage te vragen in uw eigen gegevens, uw gegevens te actualiseren of anonimiseren of uw gegevens door ons te laten verwijderen. U kunt ook een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Stichting Lezen en schrijven niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 
 
Stichting Lezen en Schrijven behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Lezen en Schrijven dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Lezen en Schrijven te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 
 
Alle medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen.  
 
Wij zijn verplicht ieder data-lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
avg@lezenenschrijven.nl | Bezuidenhoutseweg 60 | 2594 AW | Den Haag