Privacy- en cookieverklaring

Cookie instellingen aanpassen

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Met deze cookies kunnen wij de website analyseren en verbeteren. Ook zorgen ze dat video’s en sociale media knoppen goed werken. Als je deze website wilt gebruiken, moet je deze cookies accepteren.

De cookiewetgeving

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Hier kunt u lezen wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we u over de manier waarop deze site omgaat met cookies en leggen we uit hoe u ze eventueel toch kunt uitschakelen.

Cookies op deze site

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Sommige cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door partijen geplaatst waarvan er hier content getoond wordt, zoals bijvoorbeeld social media sites en videofilmpjes (third party cookies).
Op deze site worden drie soorten cookies gebruikt

1. Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om deze ExpressionEngine site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt deze site niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analyse/tracking cookies

Deze site werkt met Google Analytics en gebruikt deze analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

3. Social media/embedded content cookies

Social media-knoppen en embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en andere platformen bevatten vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor ons niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze knoppen en embedded content (inclusief de cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

Cookies uitzetten

Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Let op! Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt uw niet altijd van alle functionaliteiten van deze site gebruik maken.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Wilt u meer lezen over de Nederlandse cookiewet? Lees dan de Handleiding Cookiewet (pdf), die de DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing) heeft samengesteld.

Privacyverklaring Basismeters.nl

Door het invullen van een Basismeter laat u persoonsgegevens achter. Hieronder laten we zien welke gegevens we nodig hebben en waarom.

1. Toetsen en vragen beschikbaar stellen voor afname door derden

Deze gegevens gebruiken wij voor het bepalen van uw indicatieniveau basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Deze gegevens gebruiken organisaties om u een passend cursusaanbod te kunnen doen. Wij gebruiken deze ook om de toetsen te kunnen verbeteren. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn; 

 • Geboortejaar
 • Geslacht (man/vrouw/anders)
 • Basisschool gevolgd in NL ja/nee
 • Nederlands als moedertaal ja/nee
 • Hoogst behaalde opleiding
 • Postcode
 • Indicatie laaggeletterdheid ja/nee (incl. afname-datum en zoveel van de zoveel goed)

2. Opslag persoonsgegevens cursist

Deze gegevens hebben organisaties nodig om u een passend cursusaanbod te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens niet langer dan één jaar bewaard kunnen worden in ons systeem. Organisaties kunnen van deze periode afwijken door gegevens uit het systeem te exporteren. Hier zijn zij verder zelf verantwoordelijk voor. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn;

 • Naam (voornaam achternaam) 
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Organisatie (waar de Basismeter wordt afgenomen)

3.    Opslag persoonsgegevens gebruiker

Deze gegevens hebben we nodig om organisaties te voorzien van een inlogaccount voor het Basismeters systeem. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens niet langer dan één jaar bewaard kunnen worden in ons systeem. Organisaties kunnen van deze periode afwijken door gegevens uit het systeem te exporteren. Hier zijn zij verder zelf verantwoordelijk voor. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn;

 • Naam (voornaam achternaam) 
 • Zakelijk mailadres
 • Organisatienaam

Uw persoonsgegevens worden automatisch één jaar na het invullen van de Basismeter zo veel mogelijk geanonimiseerd (naam, email, telefoonnummer en inloggegevens). Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek over laaggeletterdheid en om de Basismeters verder te ontwikkelen en te verbeteren. De afname en statusgegevens worden door ons opgeslagen en beveiligd in het Basismeters systeem.

Uw persoonsgegevens kunnen door de organisatie waar u de meter invult worden doorgestuurd. Bijvoorbeeld naar een Taalhuis of Bibliotheek bij u in de buurt. Zij kunnen dan contact met u opnemen om u verder te helpen door het aanbieden van een cursus. Het kan ook voorkomen dat de organisatie zelf contact met u opneemt voor een passend cursusaanbod. Op het verdere gebruik van uw persoonsgegevens is de privacyverklaring van de betreffende organisatie en taalaanbieder van toepassing. De organisatie en taalaanbieder zijn voor de verdere verwerking de Gegevensverantwoordelijke. Zij kunnen je hier verder over informeren. 

U heeft ten alle tijde het recht om de toestemming in te trekken, inzage te vragen in uw eigen gegevens, uw gegevens te actualiseren of anonimiseren of uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Stichting Lezen en schrijven niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat. 

Alle medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen.  

Indien er een datalek ontstaat houden wij ons aan de wettelijke regels en melden dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is. 

Deze Privacyverklaring Basismeters.nl maakt deel uit van de (algemene) privacyverklaring van Stichting Lezen en Schrijven.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

avg@lezenenschrijven.nl | Bezuidenhoutseweg 60 | 2594 AW | Den Haag