Disclaimer

Algemeen

Stichting Lezen & Schrijven stelt de op deze website getoonde informatie met zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Lezen & Schrijven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Stichting Lezen & Schrijven alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Lezen & Schrijven niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stichting Lezen & Schrijven, welke geen eigendom zijn van Stichting Lezen & Schrijven, maar zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting Lezen & Schrijven.

Hoewel Stichting Lezen & Schrijven zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Lezen & Schrijven worden onderhouden wordt afgewezen. Stichting Lezen & Schrijven, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Lezen & Schrijven. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Lezen & Schrijven. Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Het delen van informatie afkomstig van deze website via sociale media is toegestaan, mits het niet voor commerciële doeleinden bestemd is.

Privacy verklaring

Stichting Lezen & Schrijven respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Met de informatie verzameld door de cookies wordt een volgend bezoek aan deze site vergemakkelijkt. Deze informatie bevat, naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek aan deze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden of dat u geen toegang hebt tot deze website.