Het Mobiele Screeningsteam

Wilt u in één dag effectief screenen op laaggeletterdheid en meteen doorverwijzen naar passend taalaanbod in de buurt? Stichting Lezen & Schrijven biedt u graag ondersteuning met het Mobiele Screeningsteam. Zo heeft u als organisatie een vliegende start in het opzetten van een structurele werkwijze rondom laaggeletterdheid!

Waarom screenen op laaggeletterdheid? 

Met de Taalmeter 1F/2F  kunt u snel een indicatie krijgen van het taalniveau van uw cliënten, klanten of werknemers die maximaal een mbo 2-opleiding hebben voltooid. Als uit de Taalmeter blijkt dat iemand mogelijk moeite heeft met taal, kunt u hem/haar doorverwijzen naar een taaltraject. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen en beter leren lezen, schrijven of rekenen.  

Dit bespaart uw organisatie uiteindelijk ook tijd en geld. De kosten voor de maatschappij door laaggeletterdheid zijn jaarlijks namelijk ongeveer 1,13 miljard euro (PwC, 2018). Daarnaast zorgt laaggeletterdheid voor een hoger ziekteverzuim (UWV, 2017) en zijn laaggeletterden drie keer zo vaak afhankelijk van een uitkering als niet-laaggeletterden (23,8% tegenover 9,3%) (Christoffels et al., 2016).  

Waarom het Mobiele Screeningsteam? 

Het Screeningsteam helpt u dus om in één dag inzicht te krijgen in taalniveau en door te verwijzen naar passend taalaanbod. Deze methodiek heeft een breed bereik én de koppeling van screening aan direct doorverwijzen is bewezen effectief.  

Het Mobiele Screeningsteam is als pilot gestart in het oosten van het land. Het doel van de pilot was om meer laaggeletterden te bereiken en gemeenten een duidelijke aanpak én training te bieden in het inzetten van de Taalmeter. Er werd samengewerkt met een gemeente of UWV en het lokale aanbod (zowel formeel als informeel).  

Tijdens deze pilot werd een grote groep uitkeringsgerechtigden uitgenodigd om de Taalmeter af te komen nemen bij de organisatie. Bij een indicatie werd getracht om direct door te verwijzen naar passend aanbod. Klanten die er voor kozen om een cursus te volgen, werden aangemeld bij een van de lokale aanbieders. Het afnemen van de Taalmeter en de gesprekken werd op locatie uitgevoerd door medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven.   

Deze pilot behaalde zulke mooie resultaten dat het Mobiele Screeningsteam nu een landelijk ondersteunde methodiek is.  

Ook aan de slag? 

Heeft u interesse om ermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Stichting Lezen & Schrijven, of stuur een e-mail naar basismeters@lezenenschrijven.nl