UWV Haaglanden

Beter toegang tot de arbeidsmarkt en je kunnen handhaven daarop gaat dikwijls gepaard met een goede taalvaardigheid. UWV Haaglanden organiseerde eind 2014 en begin 2015 een pilot voor de screening en scholing van uitkeringsgerechtigden.

Het UWV selecteerde kandidaten zonder startkwalificatie uit Den Haag en Delft en nodigde hen uit voor het maken van de Taalmeter. Getrainde taalvrijwilligers ondersteunden bij het afnemen en zorgden samen met docenten van ROC Mondriaan en medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven voor de matching van de mensen.

Bijna 300 mensen maakten de Taalmeter, 194 (65%) daarvan hadden een resultaat onder het taalniveau van een startkwalificatie (2F) (peildatum: zomer 2015). Zij worden gekoppeld aan het best passende taalaanbod in Den Haag en Delft.

De taalvrijwilligers die ondersteuning bieden zijn actief binnen het Taalhuis in Den Haag of Delft. Dat is een plek in de bibliotheek waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met basisvaardigheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ervaringen van UWV met de Taameter? Neem dan contact op.