Jongerenloket Rotterdam

Bij het Jongerenloket van Rotterdam melden jongeren zich die moeite hebben met of vragen over onderwijs, werk of inkomen. Taalproblemen kunnen de oorzaak zijn van de moeilijkheden die deze jongeren ondervinden.

Om dit te achterhalen en handvatten te hebben om dit aan te pakken, maken alle jongeren van het Jongerenloket de Taalmeter. Ze worden hierin begeleid door een consulent.

Tim Cathalina, coach bij het jongerenloket: 
“Jongeren die door hun taalachterstand vastliepen op school kunnen dankzij het taaltraject wel doorstromen. Daardoor raken ze gemotiveerd. Op deze manier bieden we jongeren nieuwe mogelijkheden. Zodat ze zelfverzekerd een nieuwe weg kunnen inslaan."

Een derde van alle jongeren blijkt moeite te hebben met taal. Deze jongeren krijgen vervolgens een taaltraject op maat, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke situatie. Dankzij dit traject kunnen ze nu wel doorstromen naar werk of school en vinden zij hernieuwde motivatie om hier een succes van te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe het jongerenloket de Taalmeter inzet? Neem dan contact op.