Meedoenmeter

Met de Meedoenmeter kunnen maatschappelijke instellingen, gemeenten en andere organisaties een indruk krijgen in welke mate klanten of cliënten actief deelnemen aan de samenleving. Het resultaat is dat consulenten een aantal adviezen krijgen over een onderwerpen om de sociale inclusie van een deelnemer te bevorderen, bijvoorbeeld over sociale contacten of het doen van (vrijwilligers)werk. Ook de deelnemer krijgt adviezen hoe hij meer actief kan deelnemen aan de samenleving. 

Het maken van de Meedoenmeter neemt ongeveer tien minuten in beslag en is voor iedereen geschikt om te maken. 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Voorbeeldvraag: 

Meedoenmeter